photo of four keiki boys dancing

photo of four hawaiian keiki (children) dancing hula